Välkommen

till en sida om att skriva, läsa, lära, skapa...

Utmaningar:

Hitta flödet i skrivande

Söka skillnader och likheter i språkens skillnader och grammatik

 Finna och förundras av texter det sprakar kring.

                            Tolka verkligheten i linjer och färg.