Jenny Ahlström har fått tjänst som lärarinna i en småskola på landet.

Det är 1920-tal och stadsflickan Jenny möter genast motstånd i 

den lilla byn där  den sociala kontrollen är total.

Berättelsen om Jenny är en roman om utanförskap och de strategier en 

en människa kan ta till för att försöka överleva i en bister verklighet. 

I sina allt mer närvarande fantasier finner Jenny tröst fram till det

oundvikliga slutet.

Romanen har sin bakgrund i ett bortglömt skrivhäfte där Jenny själv 

kommer till tals om de händelser som kom att prägla hennes allt för korta

 liv.

In i Mörkret har givits  ut på LiMar Förlag och  tryckts på Digitaltryck i Kungsbacka.