För Mosul och Syrien och alla de tusentals i läger och på haven och vid gränserna som försmäktar i förtvivlan och sorg och nöd:

Vresvrakorna

                 Vresvrakor, vresvrakor

vrålar i vind,

vaktar på vilande vinge.

Varhäxan vaglar

på jorden i väntan,

varsnar Adissa.

Alla för en

vänslas med döden.

Adissa, Adissa

käraste vän

väcker dig nånsin solen igen?

Vresvrakor, vresvrakor

virvlar i vind,

vänder mot världen

vansinnesfärden.

Vrisslar och vrasslar och vraklar.