Stadsflickan Jenny Ahlström möts av misstro och motstånd i den by på landet där hon fått tjänst som lärarinna.

I romanen möter vi en kvinna som för att undfly en bister verklighet går in i en fantasivärld med katastrofalt resultat.

Skildringen omfattar de sista månaderna i hennes allt för korta liv.

Det är 1930-tal och vi följer Jenny från tidigt 20-tal då hon ännu har en tro på en framtid tillsammans med sin kusin Harry Videlius.

Ett skrivhäfte bland efterlämnade föremål i ett dödsbo blev inspirationen och i viss mån underlag till berättelsen om Jenny

In i Mörkret har givits ut av LiMar Förlag.