En fundering över vad som kan gömmas bland papper och bortglömt skräp i en gammal byrå:

I chiffonjén

En räkning från Barnvagnscentralen

låg där i chiffonjén.

Papperet gulnat och trasigt.

Det var ganska länge s´en.


Jag rotade ivrigt i lådan

på jakt efter mer som var kvar

och lade i högar och tänkte

att var det så här det var...

En sko som var skavd och lappad låg där bland alltihop,

snöret var av och lädret skrynklat efter en fot.

Ett hårband prydligt hopvikt och ännu med tydliga spår

av en rosett som knutits i ett mjukt, lite motsträvigt hår.

En psalmbok låg där också med namn och minnesord

präntat så fint på försättsblad till någon som blivit stor.

En packe brev omsluten med rödaste sidenband

och rad efter rad av längtan till en kvinna från en man.

En guldring, nu nött och sliten var skinande ny en dag:

solen sken, världen var ljus och någon var glittrande glad.

En sparbanksbok fann jag också, makulerad för länge sén:

slant lagd till slant under många år för att trygga framtiden.

Längst ner i botten av lådan: ett recept på värkmedicin.

Åren tog sin tribut till slut och någon blev bräcklig och klen.

Ett enda papper återstod: ett litet svartkantat kort.

Så slöts en cirkel i min chiffonjé: där stod att någon gått bort.


Nu sitter jag här med en resumé

av ett högst alldagligt liv.

Vad är nu detta att spara på?

Blott en stunds tidsfördriv!