Smältande isar i norr, förödande torka i söder....

Dagligen påminns vi om ett förändrat klimat. Oron är inte ny. Redan för 180 år sedan sysselsatte det man då kallade Climat-förändringen människors tankar .

I landshövding Lars Hiertas rapport till Kongl Maj:t om tillståndet i Jönköpings län på 1830-talet noteras:

"Den Climat-förändring hvaraf Landet länge lidet är här (Jönköping) särdeles märkbar, Somrar utan värme, vintrar utan köld, den milda vårluften som fordom följde tätt på islossningen, är flydd från Norden. Luften är skarp ända till Midsommar. Temperaturen åtskiljer knappt årstiderna. Hösten fortgår långt in på det gamla vintertalet. Slädföre är en sällsynthet. Isen förmår sällan  fängsla Wetterns brusande böljor.  Isfärderna mellan Jönköping och Wisingsö äro snart blott en saga".

När uppvisade senast en myndighetsrapport sådan skön prosa? Hierta var landshövding i femton år fram till sin död 1835 och den lilla staden Jönköping hade 4000 invånare. Året efter rapporten drabbades staden av kolera då en stor del av befolkningen dog på bara några veckor. Det är förstås annan historia.

Citatet är hämtat ur Kongl Maj:ts Befallningshafvandes uti Jönköpings Län till Kongl Maj:t i underdånighet afgiven Femårsberättelse. Tryckt 1834.