Trår en dans

i soluppgången,

smyger i gräset,

krasande

efter första frosten.

Sträcker

på brukade lemmar.

Självklarheter