Det är 20-tal och Jenny Ahlström har fått tjänst som lärarinna i en småskola på landet..

Problemen hopar sig och motståndet mot henne dirigeras av kollegan och hans hustru.

Jennys förhoppningar om giftermål med sin kusin i staden några mil söder om byn grusas.

Hon finner tröst i  ätandet och de allt mer förekommande fantasierna om en annan tillvaro långt bort från byn och alla antagonister.

En finländsk  kapten borta i skogen blir hennes imaginära tillflykt på vägen mot katastrofen.

En berättelse om de strategier en människa kan ta till för att hålla förtvivlan och uppgivenhet stången.