Var dag är en sällsam gåva

en skimrande möjlighet...

Orden i psalmen kan vara ett handtag att hålla sig i om dagen känns mörk och intig.

Kanske ta exempel av våra medfarare här på jorden.

Katten Sammy som så självklart fångar varje ögonblick av dagen.

Fågeln här i Tidan som begrundande spanar ut över det brusande vattnet.

Kanske letar han efter en partner så här i vårens tid eller väntar bara på en liten rörelse som visar att en oförsiktig fisk är alldeles perfekt i närheten.